Get Adobe Flash player

Od 8 stycznia 2024r uległ zmianie numer telefonu do przychodni.

nr tel. 41 277 1 777

Zamawianie recept drogą elektroniczną: recepty@med-star.pl

Bezpłatne badania w ramach
Medycyny Sportowej

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Med-Star” Sp. z o.o.
zaprasza
do nowo powstałego gabinetu Medycyny Sportowej, w którym mogą Państwo wykonać badania z zakresu medycyny sportowej.
Na badania sportowo-lekarskie zapraszam dzieci i młodzież do 21 roku życia, uprawiających amatorsko różne dyscypliny sportowe oraz zawodników pomiędzy 21 a 23 rokiem życia.

 

osobiście lub tel. 798 691 598,     tel. 41 277 1 777


Celem badań jest ustalenie czy zawodnik może uprawiać daną dyscyplinę sportu i w jakim stopniu oraz ocena ryzyka rozwoju niekorzystnych następstw zdrowotnych wskutek uprawiania danej dyscypliny sportu. Zgodnie z przepisami orzeczenie o zdolności do uprawiania sportu może zostać wydane na okres maksymalnie 12 miesięcy.
Zawodnicy, którzy nie ukończyli 16-go roku życia zgłaszają się na pierwsze badanie z jednym z rodziców lub opiekunem prawnym. Natomiast zawodnicy od 16 do 18 lat muszą przenieść kartę/ankietę do badania podpisaną przez rodziców.

 

 

 

Upoważnienie na smodzielna wizytę

Na każde badanie (wstępne, okresowe, kontrolne) należy się zgłosić z prawidłowo wypełnioną i podpisaną „ankietą dla sportowca”.

formularz sportowa

W celu dokładnej oceny stanu zdrowia podczas badania z zakresu medycyny sportowej konieczne jest poznanie całej „przeszłości medycznej” badanego zawodnika i dlatego prosimy o przyniesienie ze sobą posiadanej dokumentacji medycznej: Książeczka Zdrowia Dziecka (karta szczepień) Karty informacyjne ze szpitala (jeżeli były pobyty szpitalne).

 

NZOZ „Med-Star” Sp. z o.o. w Starachowicach zatrudni lekarza do poradni POZ. Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny biuro@med-star.pl


Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Med-Star” Sp. z o.o.

zaprasza wszystkie osoby powyżej 40-tego roku życia

do skorzystania z bezpłatnego pakietu badań programu profilaktycznego 40 plus.

osobiście lub tel. 509 700 773,     tel. 513 765 515,    tel. 41 275 64 30


„Profilaktyka 40 PLUS” zakłada realizację badań diagnostycznych w formie pakietów dedykowanych oddzielnie dla kobiet i mężczyzn oraz pakietu wspólnego.

Pakiet badań diagnostycznych dla kobiet zawiera:

 1. morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi;
 2. stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy;
 3. stężenie glukozy we krwi;
 4. AlAT, AspAT, GGTP;
 5. poziom kreatyniny we krwi;
 6. badanie ogólne moczu;
 7. poziom kwasu moczowego we krwi;
 8. krew utajona w kale – metodą immunochemiczną (iFOBT).

Pakiet badań diagnostycznych dla mężczyzn zawiera:

 1. morfologia krwi obwodowej odsetkowym i płytkami krwi;
 2. stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy;
 3. stężenie glukozy we krwi;
 4. AlAT, AspAT, GGTP;
 5. poziom kreatyniny we krwi;
 6. badanie ogólne moczu;
 7. poziom kwasu moczowego we krwi;
 8. krew utajona w kale – metodą immunochemiczną (iFOBT);
 9. PSA – antygen swoisty dla stercza całkowity.

Pakiet badań diagnostycznych wspólny:

 1. pomiar ciśnienia tętniczego;
 2. pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie oraz obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI);
 3. ocena miarowości rytmu serc

Dla wygody pacjentów na czas epidemii uruchomione zostały 3 numery telefonów do REJESTRACJI:

tel. 509 700 773

tel. 513 765 515

tel. 41 275 64 30

Uprzejmie informujemy, że pomimo nadal trudnej sytuacji epidemiologicznej w kraju, NZOZ „Med-Star” w Starachowicach stopniowo przywracać będzie dostęp do wszystkich świadczeń medycznych.

W celu osiągnięcia powyższego celu wznowiliśmy wykonywanie większości zabiegów rehabilitacyjnych, będziemy przyjmować w poradniach specjalistycznych, umożliwimy dostęp do badań obrazowych i laboratoryjnych.

Nadal zachęcamy do korzystania z teleporad w przypadkach chorób przewlekłych i stabilnego stanu chorych.

Prosimy o zwracanie uwagi na własne i nasze bezpieczeństwo i w sytuacji możliwego kontaktu z osobami z potwierdzonym lub prawdopodobnym zachorowaniem na COVID-19, osobami przebywającymi na kwarantannie, izolacji domowej lub objętych nadzorem epidemiologicznym oraz w przypadku gorączki powyżej 38 0C, duszności, uporczywego kaszlu, utraty węchu lub smaku, objawów grypopodobnych kontaktować się telefonicznie z lekarzem rodzinnym i/lub Powiatowa Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną (tel. 41 274 55 93). Zawsze informować o faktach spełniania kryteriów epidemiologicznych lub klinicznych podejrzenia przypadku wymienionych powyżej, nigdy takich informacji nie ukrywać przed pracownikami medycznymi. Świadczenie medyczne nie będące pomocą w stanie nagłego i poważnego zagrożenia zdrowotnego, a w szczególności planowe udzielone zostaną po indywidualnym wyjaśnieniu sytuacji epidemiologicznej i klinicznej.

Nadal zostanie utrzymany ograniczenia w dostępie do obiektu umożliwiające przeprowadzenie wywiadu, pomiar temperatury oraz w razie konieczności innych parametrów przez pracowników medycznych. Konieczne jest posiadanie maski zabezpieczającej drogi oddechowe, a zgłaszanie powinno być ograniczone do sytuacji niezbędnie tego wymagających. Prosimy o zgłaszanie się w wyznaczonych godzinach, stosowanie się do poleceń personelu medycznego oraz zachowanie 2 metrowego odstępu pomiędzy osobami.

Z wyrazami szacunku:
Dyrektor
NZOZ „Med-Star Sp. z o.o.

dr n med Zofia Życińska


NZOZ „Med-Star” Sp. z o.o. w Starachowicach zatrudni lekarza stomatologa. Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny 41 275 64 53


U W A G A !!!

ZMIANA ZASAD PRZYJMOWANIA PACJENTÓW

Szanowni Pacjenci, z powodu zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo pacjentów
od dnia 16.03.2020 do odwołania zmianie ulegają zasady przyjmowania pacjentów.

 • NZOZ „MED.-STAR” Sp. z o.o. z dniem 16.03.2020 r. wprowadza TELEPORADĘ.
 • Teleporadę (konsultację)  można uzyskać pod numerami telefonów poszczególnych Gabinetów w godzinach pracy Poradni.
 • Do budynku przychodni Pacjenci mają wstęp tylko po telefonicznym wyznaczeniu wizyty w danym dniu i o konkretnej godzinie.
 • Pacjenci będą wchodzić pojedynczo. Osoby niepełnoletnie oraz wymagające pomocy tylko z jednym opiekunem.
 • Przed wejściem będzie wykonywany pomiar temperatury ciała.
 • Każda osoba wchodząca do budynku zobowiązana jest wypełnić Ankietę Wstępnej Kwalifikacji.
 • Pacjenci po wejściu do budynku są zobligowani do dezynfekcji rąk we wskazanym przez personel miejscu.

czytaj więcej